Ugradnja elekto-instalacija

Prije izrade elektroinstalacijskog projekta potrebno je odrediti željenu poziciju prekidača, rasvjetnih tijela, utičnica i ostalih električnih uređaja. Razvod struje vrši se putem vodova koji se stavljaju na i ispod žbuke, a najčešće u prazne cijevi preko spojnih ili odvojnih kutija, spojnih kutija za uređaje ili razdjelnih kutija.

Električne se instalacije obično postavljaju ispod žbuke, a vodovi na zidove okomito ili vodoravno, a moguće ih je postaviti u prethodne instalacijske zone.

U početnoj fazi postavljanja instalacija važno je ustanoviti elektromagnetsku kompatibilnost, a po želji klijenta postaviti gromobran.

– Ugradnja elektroinstalacija, razvodnih ormara, gromobrana, portafona
– Adaptacija postojećih instalacija
– Montaža rasvjetnih tijela
– Postavljanje prekidača, utičnica, rasvjete, raznih priključaka i ostale instalacijske opreme jake i slabe struje
– Zamjena i postavljanje električnih vodova
– Priključenje električnih uređaja
– Ispitivanje električnih instalacija
– Hitne intervencije