Ugradnja klima uređaja

Izvid prostora prije ugradnje klima uređaja

Ako niste sigurni gdje se i kako može ugraditi vaš kupljeni klima uređaj možete prije montaže zatražiti izvid situacije na objektu radi utvrđivanja najbolje pozicije unutarnje i vanjske jedinice što rezultira boljim radom i učinkom klima uređaja uređaja u režimu hlađenja i grijanja.

Nakon obavljenog izvida predložit ćemo vam najbolju poziciju za unutarnju i vanjsku jedinicu, način izvedbe i postavljanja plinskih i elektro instalacija i crijeva/cijevi za odvod vode/kondenzata iz unutarnje i vanjske jedinice.

Položaj unutarnje jedinice ovisi o tipu, konstrukciji i namjeni prostora a najbolja pozicija je ona koja omogućava ispuh po većoj dužini prostora i gdje ljudi ne borave, npr. komunikacijski prostor između kuhinje i dnevnog prostora i sl.

Ako sa jednom unutarnjom jedinicom koja se postavlja u dnevni prostor želite klimatizirati i ostatak stana potrebno je unutarnju jedinicu postaviti na poziciju sa koje može puhati u hodnik odnosno ostali dio stana.

U hlađenju na ovaj način možete očekivati zadovoljavajući rezultat jer je hladni zrak teži i pada na pod te lakše prolazi u ostali dio stana i sobe.

U grijanju nemojte očekivati da će klima uređaj iz dnevnog prostora kroz hodnik ugrijati i sobe, naprosto zbog činjenice da je topli zrak lakši i diže se pod plafon te se zbog cirkulacije uslijed puhanja brzo nađe na senzoru unutarnje jedinice koja registrira zadanu temperaturu i smanji snagu kompresora, dok su sobe još hladne!

Rješenje je ugradnja klima uređaja u svaku sobu.

Ugradnja jedne unutarnje jedinice u hodnik za hlađenje i grijanje više soba je polovično rješenje koje bolje rezultate postiže u hlađenju, a lošije u grijanju, pored toga možete imati problem sa privatnosti jer će vrata biti stalno otvorena.

Vanjsku jedinicu izbjegavajte postavljati u zatvorene lođe i korisne balkone jer će vam smetati, a moguć je smanjeni učinak klime zbog lošijeg provjetravanja vanjske jedinice.

Za bolji učinak u hlađenju vanjsku jedinicu treba postaviti u sjenu i hladniju poziciju, npr pod balkon ili na sjevernu stranu objekta.

Za bolji učinak u grijanju vanjsku jedinicu treba postaviti na topliju poziciju, npr. na južnu stranu objekta.

Na objektima u upotrebi uobičajeno je instalacije postaviti nadžbukno u kanalice a na objektima u izgradnji i rekonstrukciji instalacije je bolje postaviti podžbukno da se ne vide.